O autoru

Autor - Zrinka Babić Autor projekta www.slatkikosecer.com i autor knjige

Dijabetes - prilika za promjenu

je Zrinka Babić. Rođena sam 1976. godine u Zagrebu. Godine 2001. diplomirala sam na Arhitektonskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu na studiju arhitekture i stekla stručni naziv magistra inženjerka arhitekture i urbanizma. Od tada radim u struci.

Zaposlena sam u UPI-2M d.o.o. kao samostalni projektant. Naše reference možete pogledati na www.upi-2m.hr .

Majka sam dvoje male djece. U veljači 2010. godine mlađem djetetu je dijagnosticiran dijabetes tipa 1 i od tada sam na dopustu za njegu djeteta s težim smetnjama u razvoju.

Moje strasti, među ostalima, su rekreativno bavljenje sportom, znanost, kao i alternativa, pisanje te svi vidovi kreativnog izražavanja. Podržavam sve akcije u smislu općeg boljitka - zdravlja, kvalitete života općenito, održivosti, kvalitete međuljudskih i odnosa prema prirodi.