Uvjeti korištenja

Korištenjem bilo kojeg dijela internetske stranice www.slatkikosecer.com i svih njenih dijelova i povezanih stranica, automatski prihvaćate sva aktualna prava korištenja, zajedno sa svim izmjenama i dopunama donesenima od strane autora u bilo koje vrijeme i bez prethodne najave. Također, autor ne preuzima nikakvu obvezu obavješćivanja o novim informacijama, ispravcima istih ili drugim sadržajima koji mogu biti suprotni ranije objavljenim sadržajima.

Svi sadržaji objavljeni na internetskoj stranici www.slatkikosecer.com isključivo su vlasništvo autora i smiju se koristiti samo u privatne i nekomercijalne svrhe, te se ne smiju pohranjivati, umnožavati, reproducirati, javno prikazivati, prenositi ili na bilo koji način distribuirati bez pisanog pristanka autora, odnosno obvezatnog navođenja izvora informacija.

Autor nije odgovoran za povremeno nefunkcioniranje stranice, eventualnu netočnost informacija, kao niti za bilo kakvu štetu nastalu korištenjem netočnih i nepotpunih informacija ili nemogućnošću pristupa istima.

Uvjeti poslovanja

Uvjeti poslovanja vrijede za kupce s prebivalištem u Republici Hrvatskoj. Kupac može postati svaka punoljetna i poslovno sposobna osoba koja prihvaća www.slatkikosecer.com Uvjete poslovanja.

Prihvaćanje općih uvjeta poslovanja kupac potvrđuje narudžbom proizvoda u ponudi putem interneta.

Zadržava se pravo na pogrešne navode i tiskarske pogreške. Cijena za jedinicu mjere je konačna cijena u hrvatskoj domicilnoj valuti (hrvatska kuna) za jedan primjerak, a uključuje porez na dodanu vrijednost. Troškovi dostave, odnosno poštarine nisu uključeni u osnovnu cijenu proizvoda (cijena istaknuta na internetskoj stranici www.slatkikosecer.com).

Kupnja

Proizvod se naručuje putem internet sučelja.

Proces naručivanja započinje aktiviranjam opcije "Naruči odmah" ili "Naruči" (pritiskom na oznaku unutar okvira). Prijava se smatra narudžbenicom ukoliko se elektronski obrazac za prijavu ispuni potpunim i istinitim podacima te ponovno aktivira opcija "Naruči" (pritiskom na oznaku "Naruči" unutar obrasca prijave).

Autor primljenu narudžbu može prihvatiti ili odbiti. Ukoliko je prihvati, sklopljen je Ugovor o prodaji temeljem kojeg je naručitelj obvezan prethodno platiti cijenu, a po primitku uplate uslijedit će isporuka naručene robe.

Obavijest o prihvatu ili odbijanju narudžbe dostavlja se na kontakt mail adresu navedenu u prijavnom obrascu u sklopu narudžbenice. U sklopu navedene obavijesti dostavlja se i Obavijest o uplati. Obavijest o uplati sadrži broj žiro računa te primjer uplatnice s uputama kako je pravilno ispuniti.

Plaćanje cijene naručitelj mora obaviti u roku 3 dana od prihvata obavijesti (ponude) o prihvaćanju narudžbe. Plaćanje se obavlja uplatom cijene u korist žiro računa navedenog u dostavljenoj obavijesti.

Troškovi dostave, odnosno poštarine nisu uključeni u osnovnu cijenu proizvoda (cijena istaknuta na internetskoj stranici www.slatkikosecer.com).

Naručitelj može otkazati narudžbu sve dok ne plati cijenu za naručeni proizvod. Ukoliko naručitelj ne izvrši uplatu u, kako je navedeno, roku 3 dana od potvrđene narudžbe, smatrat će se da je od iste odustao, bez ikakve daljnje obveze autora prema naručitelju.

Uplata je primljena tek kada je evidentirana na žiro računu autora.

Potvrda o uplati dostavlja se na kontakt mail adresu navedenu u prijavnom obrascu u sklopu narudžbenice. U sklopu navedene potvrde naručitelju će se dati informacija o mogućim rokovima isporuke naručenih proizvoda te će biti priložen elektronski račun.

Dostava paketa

Proizvod se dostavlja na kontakt kućnu adresu kupca navedenu u prijavi u sklopu narudžbe.

Pošiljke se šalju putem pošte ili kurirske dostave. Naručene proizvode autor šalje u roku navedenom u potvrdi o uplati.

Pošiljke se dostavljaju na adresu naručitelja. Ukoliko adresa naručitelja nije na području na kojem je organizirana dostava pošiljka, naručitelj će biti obaviješten o prispijeću pošiljke, te će biti pozvan na preuzimanje pošiljke u lokalnom dostavnom uredu.

Nepodignute pošiljke vraćaju se na adresu autora. Troškove povrata snosi autor.

Ponovno slanje će se obaviti nakon provjere adrese i ponovne uplate troškova slanja od strane naručitelja.

Pakiranje pošiljke se obavlja na način da se izbjegne bilo kakvo oštećenje prilikom uobičajenog transporta.

Naručitelj je dužan, prije preuzimanja, pošiljku provjeriti vizualno, a ukoliko postoje vidljiva oštećenja prijaviti ih i odbiti primiti oštećenu pošiljku.

Pravo na zamjenu ili povrat.

Na internetskoj stranici www.slatkikosecer.com se navodi jamstvo povrata novca u roku 90 dana. Više o jamstvu povrata novca pročitajte u ´Jamstvo povrata novca´.

Pošiljke koje kupac vraća moraju biti propisno upakirane u zaštitnu ambalažu. Nepropisno zapakirane pošiljke ili one kod kojih je došlo do vidljivih mehaničkih oštećenja u transportu neće biti preuzete, nego će biti vraćene pošiljatelju o njegovom trošku.

Povrat proizvoda nije moguć u slučajevima
- neovlaštene dorade proizvoda
- neovlaštenog zahvata na proizvodu
- oštećenja proizvoda
- vidljivih znakova uporabe proizvoda

Prilikom pregleda i čitanja knjige preporuča se prirodno okretanje stranica čistim rukama te na čistoj podlozi. Označavanje stranica, pisanje bilježaka, podcrtavanje, olakšavanje čitanja pritiskanjem srednjeg dijela knjige i slične radnje se ne preporučuju. Vidljivo korištenu knjigu nije moguće vratiti te ostvariti povrat novca ili zamjenu proizvoda.

Zaštita podataka

Naručitelj daje osobne podatke dobrovoljno. Dužan je dati istinite i potpune podatke, te prije potvrde istih još jedanput provjeriti njihovu ispravnost.

Primljene naručiteljeve osobne podatke autor će pohraniti u evidencijskoj bazi kupaca. Osobni podaci prikupljaju se i koriste u svrhu obrade narudžbe, slanja promotivnih materijala te za unapređenje odnosa s kupcima. Slanjem ispunjene prijave, odnosno narudžbe, naručitelj daje suglasnost za obradu osobnih podataka u navedene svrhe. Kupac je suglasan da mu se autor projekta www.slatkikosecer.com može obraćati pisanim putem, telefonski ili elektroničkom poštom, te mu elektroničkom poštom dostavljati materijale kojima će ga obavještavati o pogodnostima i novinama u svojoj ponudi.

Osobni podaci štite se sukladno Zakonu o zaštiti osobnih podataka (NN 103/03, 118/06, 41/08).

Potrebni osobni podaci se prosljeđuju samo poslovnim partnerima u svrhu realizacije isporuke narudžbe ili za potrebe adresiranja tiskanih materijala. Naručitelj ima pravo zatražiti ispravak, izmjenu ili nadopunu netočnih, nepotpunih ili neažuriranih podataka, a ukoliko više ne želi primati obavijesti, dovoljan je pisani otkaz odobrenja.

Pisani prigovori se mogu uputiti putem elektroničke pošte.